• alt text
  • alt text
  • alt text

Консултация с карти таро: Ренация

Астролог: Кирил Груев - Язон

Таро

Произходът на картите Таро е загадка, неразрешена и до днес. Най-ранното споменаване на картите е в счетоводните книги на Берн, Германия през 1377г. Една от най-известните легенди за картите гласи, че когато Атлантида потънала, оцелял един човек с помощта на кораб той стигнал до Египет, където предал познанията си на египетските жреци. Скоро след смъртта на човека, жреците се събрали и възложили на най-умния от тях – Хермес Трисмегист да скрие това знание за бъдещите поколения, за да не се загуби. След дълго мислене, Хермес закодирал мъдростта на Атлантида в 78 златни плочки, които били родоначалниците на днешните карти Таро.

За мен

За всички, които са част от живота ми
За всички онези, които по една или друга причина ме познават
За всички, които тепърва ще разберат за мен
ЗДРАВЕЙТЕ!
Аз съм Ренация!
Една от вас
С едно сърце
С една душа
........И с много лица


Астропсихология

Астро-психологията е „отроче”, от една страна на „астрологията - науката за небесните сфери” и взаимодействието на силите, които произтичат от тях, а от другата страна е психологията – науката за интерпретация на случващото се в човешката душа, след като тези „небесни сили” бъдат възприети и отработени по някакъв начин. Всеки отделен индивид отработва конкретни небесни сили по свой уникален начин и тълкуването на случващото се в Душата на човеците, а от там и взаимоотношенията им в обществото – това е изкуство от висш порядък.
От тази гледна точка „астро-психологът” е своеобразен художник, който рисувайки вашия психо-портрет, е във възможността, да ви увековечи с ореол над главата и на фона на прекрасна идилична картина, или пък да ви стресне и уплаши, запращайки ви в ада на неосъзнатите страхове!? Ето защо е много важно осъзнато и с търпение да избирате на кого ще поверите водачеството за вашата душа по уникалния и Път... защото астро-психологът, ако поеме отговорност за вас, е длъжен:

- Да ви осветли относно – професионален избор, финансови възможности, подходящо време за реализация;
- Какво е най-удачно да учите и практикувате по-късно;
- Какви таланти е най-добре да развивате;
- От какви пороци е нужно да се отърсите и с какви добродетели да ги заместите;
- Към какви болести сте по-отворен и как да преодолявате;
- Какви партньорства да търсите и как да ги развивате;
- Кога е удачно да сключваме брак и още по-важно с кого;
- Как да профилактирате негативни отношения между родители и деца, сърдити съпрузи и т.н.

Чрез вещата помощ на астропсихологът можете да разберете по-добре себе си, желанията и импулсите си, страховете, блуждаещите мисли или пък източниците на красота и креативност! Но според мен най-важната задача пред астропсихологът е да очертае МИСИЯТА на човешката Душа в това й въплъщение и кога и как е най-правилно да я следва и осъществява...
Ето защо, отново повтарям, изборът на астро-психолог е особено важен... и тук достигаме до въпроса – КОЙ СЪМ АЗ... въпрос, който между другото, всеки от нас трябва да си задава непрекъснато – всеки ден, във всяка отделна ситуация!