• alt text

Психолог: Магдалена Димитрова - Магистър Клинична психология и Логопедия

Психолог и логопед

Потърсете психолог в случаите:
• Когато имате по-голямо дете, което ревнува от бебето и поведението му ви тревожи.
• Когато въпреки радостта от новороденото климатът в семейството ви е “тежък”.
В тези случаи психологът ще работи предимно с вас и близките ви, ако се налага. Когато детето е вече по-голямо вие може да потърсите специалист, който да работи и с него в случаите когато:
• Детето има трудности да се адаптира в нова среда – детска площадка, ясли, детска градина
• Има постоянни и силно изразени страхове от животни, ситуации, хора.
• Изглежда прекалено “залепено” за вас и това ви тревожи.
• Проявява прекомерна агресивност към деца и възрастни или се самонаранява.
• Преживяло е остра стресова ситуация и това се е отразило на психиката му – тъжно е, разстроено, има кошмари, започнало е отново да се изпуска и т.н.
• Тръгнало е на училище и среща трудности в контактите с децата, с преподавателите или учебния процес.
• Станало е неузнаваем и отдалечен от вас тийнейджър – с целия спектър от емоции и прояви произхождащи от това – бунт, наркотици, бягства от дома и училище и т.н.
• И всичко друго, което ви тревожи, но не намирате решение на проблема. Психологията не е наука за всичко и всички /или поне здравомислещият психолог вярва в своя земен произход?/, но ние ще поговорим за вашия проблем и ще ви помогнем, оглеждайки се в нас, да видите себе си такива каквито сте – земни, обичащи и мразещи, обичани и мразени, прави и грешни и най-вече ХОРА!

За мен

Казвам се Магдалена Димитрова Димитрова. Завършила съм магистратура по Клинична психология и Логопедия. Специализирала съм в областта на Арт терапията. Занимавам се с диагностика и терапия на:
       • Заекване;
       • Дисфазия на развитието – късно проговаряне;
       • Артикулаторни нарушения – неправилно изговаряне на звукове от речта;
       • Афазия - загуба на вече развити езиковите и речеви способности;
       • Обучителни затруднения- затруднения в овладяването на четене, писане и математически способности;
       • Аутизъм;
       • Умствена изостаналост;
       • Хиперактивност и дефицит на внимание;
       • Емоционално-поведенчески разстройства;
Ако виждате себе си или Вашето дете в горепосочените случаи, аз с радост бих се отзовала да помогна да възстановите хармонията, както във Вашите отношения с детето, така и в самите Вас. Моля, запознайте се с основните проблемни области., в които Вие и аз бихме могли да намерим решение заедно.

Повече за природата на тези нарушения можете да прочетете ТУК.